Utbildning

Utbildning

Vi vet att det är viktigt att se människan bakom den arbetssökande och att skapa en tillit som i sin tur resulterar i en större insikt i kandidatens personlighet. När vi genomför en säkerhetsprövningsintervju för dig och ditt företag får vi fram information som är värdefull för att genomföra en bra och säker rekrytering. Ni rekryterar effektivare och tryggare samtidigt som vi förser ert företag med rätt verktyg för att själv hantera rekryteringsprocesserna framöver. Med kunskapen internt kan du effektivisera era rekryteringar och känna dig trygg i att du hittar rätt person till rätt tjänst!

Kursledare

Våra kursledare har 10 års erfarenhet av utbildning och genomförande inom säkerhets- och underrättelsetjänst.

Utbildning

Vi vet att det är viktigt att se människan bakom den arbetssökande och att skapa en tillit som i sin tur resulterar i en större insikt i kandidatens personlighet. När vi genomför en säkerhetsprövningsintervju för dig och ditt företag får vi fram information som är värdefull för att genomföra en bra och säker rekrytering. Ni rekryterar effektivare och tryggare samtidigt som vi förser ert företag med rätt verktyg för att själv hantera rekryteringsprocesserna framöver. Med kunskapen internt kan du effektivisera era rekryteringar och känna dig trygg i att du hittar rätt person till rätt tjänst!

Kursledare

Våra kursledare har 10 års erfarenhet av utbildning och genomförande inom säkerhets- och underrättelsetjänst.

Efter genomförd kurs erhåller deltagarna certifikat som utfärdas av kursledaren.

Grundkurs säkerhetsprövningsintervju

Omfattning
2,5 dagar
Nivå
Grundkurs
Målgrupp
Kursen lämpar sig till personalkategorier som inom ramen för sin tjänst genomför säkerhetsprövningsintervjuer, anställningsintervjuer, skyddssamtal mm.
Kursinnehåll
Kursen omfattar 20 timmar med följande delområden:

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar samt praktiska övningar.

Kursens syfte och lärandemål
Kursen syftar till att sätta deltagarna in i arbetet med att på ett effektivt och och strukturerat sätt planera och genomföra en säkerhetsprövningsintervju.

Efter genomförd utbildning har deltagarna tillräckliga kunskaper och färdigheter för att utan handledning själv kunna genomföra en säkerhetsprövningsintervju på ett säkert och strukturerat sätt.

Grundkurs samtalsledning för chefer

Omfattning
2 dagar
Nivå
Grundkurs
Målgrupp
Kursen lämpar sig för alla som har personalansvar
Kursinnehåll
Kursen omfattar 8 timmar med följande delområden:

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar samt praktiska övningar. Erbjuds Online och On site.

Kursens syfte och lärandemål
Kursen syftar till att du som chef ska få verktyg för att kunna genomföra svåra samtal, utvecklingssamtal, målsamtal etc. Efter kursen ska du ha en ökad förståelse för mänsklig kommunikation och praktiska verktyg för att kunna bygga ett positivt samtalsklimat för att uppnå ett bra resultat av samtalen. Om du idag jobbar i rollen som chef eller ledare med personalansvar är detta något för dig.

Oavsett om det handlar om uppsägning, utvecklingssamtal, medarbetarsamtal eller permittering kommer du efter denna kurs att få verktyg och insikter för att kunna genomföra samtalen.

Grundkurs för personer som jobbar utomlands

Omfattning
8 timmar, en dag.
Nivå
Grundkurs för personer som ska arbeta utomlands.
Målgrupp
Kursen lämpar sig för dig som ska arbeta utanför Europa.
Kursinnehåll
Kursen omfattar 8 timmar med följande delområden:

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar samt praktiska övningar.

Kursens syfte och lärandemål
Kursen syftar till att ge deltagarna grundläggande kunskap i hur man tänker och agerar vid arbete utomlands.

Efter genomförd utbildning har deltagarna tillräckliga kunskaper och färdigheter för att kunna göra säkerhets- och riskbedömningar för att på ett tryggt sätt kunna arbeta utomlands.

Efter genomförd kurs erhåller deltagarna certifikat som utfärdas av kursledaren.

Scroll to Top