Utbildning

Med rätt utbildning kan du ta informerade beslut i en rekryteringsprocess. På Recway strävar vi efter att bli branschledande inom säkerhetsprövningsintervjuer och med gedigen erfarenhet inom rekrytering ser vi till att utbilda din organisation och ge er verktygen att själva kunna hantera en rekryteringsprocess internt. Detta ökar effektiviteten och hjälper er att säkerställa att ni anställer rätt person på rätt plats.

Kursledare

Våra kurs instruktörer har 10 års erfarenhet av utbildning och genomförande inom säkerhets- och underrättelsetjänst.

 •  
Grundkurs säkerhetsprövningsintervju

Omfattning
2,5 dagar 
Nivå
Grundkurs
Målgrupp
Kursen lämpar sig till personalkategorier som inom ramen för sin tjänst genomför säkerhetsprövningsintervjuer, anställningsintervjuer, skyddssamtal mm.
Kursinnehåll
Kursen omfattar 20 timmar med följande delområden:

 • Introduktion säkerhetsprövning
 • Kommunikation grunder
 • Kroppsspråk 
 • Att planera och leda säkerhetsprövningsintervju
 • Aktivt lyssnande 
 • Praktiska momentsövningar

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar samt praktiska övningar.

Kursens syfte och lärandemål
Kursen syftar till att sätta den studerandes att på ett effektivt och och strukturerat sätt planera och genomföra en säkerhetsprövningsintervju.

Efter genomförd utbildning har den studerande tillräckliga kunskaper och färdigheter för att utan handledning kunna genomföra en säkerhetsprövningsintervju på ett säkert och strukturerat sätt. 

 •  
Populär
Grundkurs samtalsledning för chefer

Omfattning
2 dagar
Nivå
Grundkurs
Målgrupp
Kursen lämpar sig för alla som har personalansvar

Kursinnehåll

Kursen omfattar 8 timmar med följande delområden:

 • Kommunikation grunder
 • Aktivt lyssnande
 • Relationsuppbyggnad
 • Konstruktiv feedback

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar samt praktiska övningar. Erbjuds Online och On site.

Kursens syfte och lärandemål
Kursen syftar till att du som chef ska få verktyg för att kunna genomföra svåra samtal, utvecklingssamtal, målsamtal etc. Det du får efter kursen är en ökad förståelse för mänsklig kommunikation och praktiska verktyg för att kunna bygga ett positivt samtalsklimat för att uppnå bästa möjliga resultat av samtalen. Om du idag jobbar i rollen som chef eller ledare med personalansvar är detta något för dig.

Oavsett om det handlar om uppsägning, utvecklingssamtal, medarbetarsamtal eller permittering kommer du efter denna kurs att få verktyg och insikter för att kunna genomföra samtalen.

 •  
Grundkurs för personer som jobbar utomlands


Omfattning
8 timmar, en dag.
Nivå
Grundkurs för personer som ska arbeta utomlands.
Målgrupp
Kursen lämpar sig för alla som ska arbeta utanför Europa.
Kursinnehåll
Kursen omfattar 8 timmar med följande delområden:

 • Introduktion och genomgång av aktuellt uppdrag (land, när i tid, tidigare erfarenhet mm)
 • Olika typer av förberedelser inför utlandstjänstgöringen inklusive mentala förberedelser
 • Tips på bra utrustning att medföra
 • Hur man kan förbereda sig på risker och göra riskbedömningar på plats i landet
 • Akutsjukvård / praktiska övningar
 • Språkutbildning, enkla fraser
 • Kulturella skillnader

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar samt praktiska övningar.

Kursens syfte och lärandemål
Kursen syftar till att ge eleven en grundläggande kunskap i hur man tänker och agerar vid arbete utomlands. 

Efter genomförd utbildning har den studerande tillräckliga kunskaper och färdigheter för att kunna göra säkerhets- och riskbedömningar och kan därför på ett tryggt sätt arbeta utomlands.

Efter genomförd kurs erhåller den studerande certifikat som utfärdas av kurschefen. 

certifikat