Säkerhets prövningsintervju

Med en säkerhetsprövningsintervju kan vi identifiera personlighetsdrag och beteenden som hjälper, eller hindrar, individer att vara framgångsrika i sin arbetsroll. På så sätt säkerställer du att du har rätt person på rätt plats.

På Recway arbetar vi efter de fyra ledorden “säkerhet” “kvalitet” “effektivitet” och “kundnöjdhet.

Säkerhetsprövningsintervju

Välkommen till Recway AB – din pålitliga partner för säkerhetsprövningsintervjuer. I en värld där säkerheten aldrig kan kompromissas, erbjuder vi skräddarsydda lösningar för att säkerställa att ditt företag eller organisation endast anställer de mest pålitliga och kvalificerade individerna.

Välkommen till Recway AB – er pålitliga partner för Säkerhetsskydd och Personalsäkerhet. Vi erbjuder skräddarsydda lösningar som inte bara garanterar att er verksamhet följer säkerhetsprocesser, utan också omfamnar och skyddar er som företag, organisation, myndighet och privatperson. Hos oss är ni alltid prioriterade, i varje tänkbart scenario.

Säkerhetsskydd & Personalsäkerhet

Tjänster

Säkerhetsgenomgång
Säkerhetsprövningsintervjuer
Utbildning
Utredning
Säkerhetsskyddsanalys
Årliga uppföljningssamtal

Säkerhet

Kvalité

Effektivitet

Kundnöjdhet

Säkerhetsprövningsintervjuns fyra steg

Förberedelse
Steg 1

Förberedelse

Grundutredning
Innan vi genomför intervjun med en potentiell kandidat, inleder vi processen med en grundutredning. Denna förberedelse är avgörande och fungerar som en solid grund för vårt möte med sökanden. I vår grundutredning inkluderar vi en kontroll av eventuella domar eller förelägganden, en genomgång av individens ekonomiska situation inklusive skuldsättning och kreditupplysning, samt utför en noggrann referenstagning. Vidare inkluderar grundutredning en analys av kandidatens närvaro i sociala medier, eventuella bolagsengagemang samt politiskt engagemang. Denna grundliga förberedelseprocess säkerställer att vi har en djup och omfattande förståelse för kandidaten innan den faktiska intervjun äger rum.

Steg 2

Genomförande

Säkerhetsprövningsintevju
I planeringen av våra möten lägger vi stor vikt vid att skapa en optimal upplevelse för kandidaten, där respekt och förståelse står i centrum. Genom att erbjuda en välkomnande och trygg atmosfär, strävar vi efter att göra varje intervju till en positiv och berikande erfarenhet. Vi är djupt engagerade i att säkerställa att kandidaterna känner sig värderade och lyssnade på, med tillräckligt utrymme för reflektion och ärliga svar på de frågor som presenteras. Genom att prioritera kandidatens upplevelse, fokuserar vi på att bygga en relation som grundar sig i ömsesidig respekt. Detta tillvägagångssätt underlättar en öppen dialog, där kandidaterna känner sig bekväma att dela med sig av sina tankar och erfarenheter.

Bedömning
Steg 3

Bedömning

Analys
Efter avslutat möte går vi metodiskt igenom allt insamlat material och genomför en detaljerad analys av de erhållna svaren. Syftet med denna noggranna granskning är att utvärdera kandidatens lojalitet, pålitlighet och sårbarheter från ett säkerhetsperspektiv. Genom att djupdyka i informationen vi samlat, säkerställer vi en omfattande bedömning som ligger till grund för vår förståelse av hur väl personen i fråga kan hantera de säkerhetskrav och -utmaningar som kan uppstå i den roll de är aktuella för.

Steg 4

Återkoppling

Återkoppling
Efter att intervjun är genomförd, tar vi oss an uppgiften att systematiskt sammanställa svaren. Denna information används sedan för att skapa en omfattande utvärdering av kandidaten, vilken vi presenterar för uppdragsgivaren. Målet med denna återkoppling är att ge en klar och välgrundad bild av den sökandes lämplighet, vilket möjliggör för beställaren att fatta ett informerat, säkert och välövervägt beslut.

Recways historia

När Recway grundades 2017 var det mer än bara upprättandet av ett företag – det var starten på en vision om att forma en säkrare och tryggare framtid för samhället. Med ett djupt engagemang för säkerhet och en omfattande förståelse för rekryteringsbranschen, etablerades en plattform som skulle omdefiniera hur anställningsprocesser hanteras. Genom år av erfarenhet och en solid bakgrund inom HR formades en organisation som inte bara syftar till att fylla lediga tjänster, utan också aktivt bidrar till att skapa en arbetsmiljö som är trygg och skyddande.

Recways fokus har varit att vara mer än bara en leverantör av säkerhetsprövningsintervjuer och bakgrundskontroller; de strävar efter att vara en partner som stöder sina kunder genom varje steg av rekryteringsprocessen. Genom att tjänster, verktyg och utbildning vill de säkerställa att varje beslut som tas är välgrundat och säkert. För Recway är varje rekrytering inte bara en affärsmöjlighet, det är ett sätt att forma en säkrare och tryggare samhälle för alla.

Med åren har Recway vuxit och utvecklats, men dess kärnvärden förblir oförändrade. Genom att förbli marknadsledande inom säkerhetsprövningsintervjuer och genom att erbjuda support och utbildning, fortsätter Recway att driva förändring och skapa en tryggare framtid. Varje beslut som tas är en investering i samhället och en manifestation av grundarens tacksamhet till det land som har format honom. Med Recway är varje steg mot framgång också ett steg mot en säkrare och mer skyddande morgondag. 

Kund från Energibranschen

Jag uppskattade verkligen inslaget av upplägget i intervjun. Intressant och lärorikt. Tack!

Kund från Kärnkraftbranschen

Jag tyckte att det var jättebra med den genomgång som Zanko gjorde. Det var lärorikt, tänkvärt och väldigt intressant.

Kund från Servicebranschen

Hej! Jag tyckte att var ett trevligt och bra möte. Det kändes mer som ett ”samtal” än en ”intervju”. Han är skicklig!

Recways personal

Female
Försäljningschef

Jessica K är en erfaren sälj- och affärsutvecklare . Hon har tidigare arbetat med affärsutveckling och sälj inom olika branscher.

Jessica K
Female
Vettingspecialist
Anne kombinerar djupgående rekryteringsexpertis med specialiserad säkerhetskompetens från Polismyndigheten. Hennes unika profil broar gapet mellan offentlig och privat sektor, erbjuder ovärderlig insikt och förståelse.
Anne S
Female
Vettingspecialist / Support
Lina förenar gedigen psykologisk expertis med praktisk erfarenhet inom beteendeanalys. Hennes unika kunskapsbas ger djupgående förståelse för mänskligt beteende, vilket är avgörande i rekryteringsprocesser och teamutveckling.
Lina B
Female
Vettingspecialist
Kombinerar omfattande erfarenhet från olika avdelningar inom Polismyndigheten, inklusive Nationella operativa avdelningen (NOA). Hennes breda kunskap inom brottsbekämpning och säkerhetsarbete ger henne en unik förmåga att bidra till säkerhetsorienterade roller och processer.
Lisbeth T
Male
Vettingspecialist
Med en imponerande bakgrund från Rikspolisstyrelsen till ledande befattningar som säkerhetschef för El-Giganten och operativ säkerhetschef för Casino Cosmopol, kombinerar omfattande erfarenhet från både offentlig och privat sektor.
Calle E
Male
Vettingspecialist/Analytiker
Med bakgrund från Polisen och Polismyndigheten, har han en unik kompetens inom säkerhets- och skyddsskyddsområdena.
Ebbe N
Female
Vettingspecialist
Har en erfarenhet inom polisen, där med de sista åtta åren som chef för personsäkerhetsgruppen. Hennes expertis och ledarskap har varit centrala i att säkerställa trygghet och säkerhet.
Tuula K
Female
Vettingspecialist
Har en omfattande karriär inom polisen, inklusive ledarskap som chef för personsäkerhetsgruppen. Utöver detta har hon erfarenhet som Folkhälsoutvecklare och en akademisk bakgrund inom folkhälsovetenskap.
Anna P
Female
Vettingspecialist/säljare
Har över 20 års erfarenhet inom verksamhetsutveckling och projektledning. På olika arbetsplatser har hon arbetat med fritidsverksamhet, initierat samhällsprojekt och lett framgångsrika insatser för att stödja individer i utsatta situationer.
Cecilia P
Male
Vettingspecialist/Analytiker
Med bakgrund från säkerhetssektorn och Flygvapnet, har omfattande erfarenhet inom säkerhet och krishantering.
Dan L

Recways personal

Det här utmärker oss på Recway

VI BYGGER PÅ TILLIT
Vi på Recway värdesätter förtroendet från våra kunder och vågar ta ställning för att ge dem den bästa rekommendationen baserat på den information som presenterats. Vår analytiska kompetens har förfinats genom års erfarenhet inom säkerhetsbranschen samt genom interna och externa specialistutbildningar.
DJUPA KUNDRELATIONER
På Recway omfamnar vi ett konsultativt tillvägagångssätt där vi prioriterar långsiktiga samarbeten med våra kunder. Vår ambition att bygga långvariga partnerskap innebär att vi strävar efter att stödja företag och organisationer med att implementera säkerhetsprocesser som inte bara är effektiva på kort sikt, utan också hållbara och anpassade för deras framtida behov och utmaningar.
FLEXIBLITET
Vår personal utgör en viktig del av vår framgång. Med en mångsidig bakgrund och erfarenhet inom säkerhetsbranschen och HR, och med närvaro i Stockholm, Uppsala, Forsmark, Göteborg, Ringhals och Luleå, genomför vi säkerhetsprövningsintervjuer på flera platser runtom i landet. Detta ger oss en unik flexibilitet och möjlighet att hjälpa våra kunder över hela Sverige.

VI BYGGER PÅ TILLIT

Vi på Recway värderar våra kunders förtroende och en ömsesidig tillit högt kring hur vi ska hantera information och rapportering av uppdrag som rör säkerhet och sekretess. Vår analytiska kompetens har förfinats och utvecklats genom flera års erfarenhet inom säkerhetsbranschen samt genom interna och externa specialistutbildningar. 

NÄRA KUNDSAMARBETE

Vi på Recway har ett konsultativt tillvägagångssätt där vi prioriterar långsiktiga samarbeten med våra kunder. Vår ambition att bygga långvariga partnerskap innebär att vi strävar efter att stödja företag och organisationer med att implementera säkerhetsprocesser som inte bara är effektiva på kort sikt, utan också hållbara och anpassade för deras framtida behov och utmaningar. 

FLEXIBLITET

Recways personal utgör en viktig del av vår framgång. Vi har en mångsidig bakgrund och erfarenhet inom säkerhetsbranschen och HR i Stockholm, Uppsala, Forsmark, Göteborg, Ringhals och Luleå vilket gör att vi kan genomföra säkerhetsprövningsintervjuer på flera platser runtom i landet. Detta ger oss en unik flexibilitet och möjlighet att hjälpa våra kunder över hela Sverige. 

Det här utmärker oss på Recway

VI BYGGER PÅ TILLIT
Vi på Recway värdesätter förtroendet från våra kunder och vågar ta ställning för att ge dem den bästa rekommendationen baserat på den information som presenterats. Vår analytiska kompetens har förfinats genom års erfarenhet inom säkerhetsbranschen samt genom interna och externa specialistutbildningar.

DJUPA KUNDRELATIONER
På Recway omfamnar vi ett konsultativt tillvägagångssätt där vi prioriterar långsiktiga samarbeten med våra kunder. Vår ambition att bygga långvariga partnerskap innebär att vi strävar efter att stödja företag och organisationer med att implementera säkerhetsprocesser som inte bara är effektiva på kort sikt, utan också hållbara och anpassade för deras framtida behov och utmaningar.

FLEXIBLITET
Vår personal utgör en viktig del av vår framgång. Med en mångsidig bakgrund och erfarenhet inom säkerhetsbranschen och HR, och med närvaro i Stockholm, Uppsala, Forsmark, Göteborg, Ringhals och Luleå, genomför vi säkerhetsprövningsintervjuer på flera platser runtom i landet. Detta ger oss en unik flexibilitet och möjlighet att hjälpa våra kunder över hela Sverige.

Utbildning

Recways utbildningstjänster inom säkerhetsprövningsintervjuer erbjuder en unik möjlighet för din organisation att höja säkerhetsnivån och förbättra kvaliteten på era rekryteringsprocesser. Genom vår expertledda utbildning får ditt team tillgång till djupgående kunskaper och praktiska färdigheter för att effektivt genomföra säkerhetsprövningar som upptäcker mer än bara det som framgår av ett CV.

Vår utbildning är designad för att ge deltagarna en omfattande förståelse för säkerhetsprövningsprocessens alla aspekter, från juridiska ramar och etiska överväganden till tekniker för att identifiera varningssignaler och bedöma trovärdighet. Med en blandning av teori och praktik, inklusive realistiska övningsscenarier, rustar vi er personal med förmågan att genomföra intervjuer som inte bara skyddar ert företag från potentiella risker utan också främjar en säker och inkluderande arbetsmiljö.

Ni kommer inte bara att stärka era interna kompetenser utan också signalera till nuvarande och framtida anställda att ni tar säkerhet och integritet på största allvar. Efter avslutad utbildning kommer ert team inte bara att vara bättre förberedda för att hantera säkerhetsprövningar utan också mer medvetna om vikten av att balansera säkerhetsåtgärder med respekt för individens integritet och rättigheter.

Kursledare

Våra kursledare har 10 års erfarenhet av utbildning och genomförande inom säkerhets- och underrättelsetjänst.

Efter genomförd kurs erhåller deltagarna certifikat som utfärdas av kursledaren.

Grundkurs säkerhetsprövningsintervju

Omfattning
2,5 dagar
Nivå
Grundkurs
Målgrupp
Kursen lämpar sig till personalkategorier som inom ramen för sin tjänst genomför säkerhetsprövningsintervjuer, anställningsintervjuer, skyddssamtal mm.
Kursinnehåll
Kursen omfattar 20 timmar med följande delområden:

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar samt praktiska övningar.

Kursens syfte och lärandemål
Kursen syftar till att sätta deltagarna in i arbetet med att på ett effektivt och och strukturerat sätt planera och genomföra en säkerhetsprövningsintervju.

Efter genomförd utbildning har deltagarna tillräckliga kunskaper och färdigheter för att utan handledning själv kunna genomföra en säkerhetsprövningsintervju på ett säkert och strukturerat sätt.

Grundkurs samtalsledning för chefer

Omfattning
2 dagar
Nivå
Grundkurs
Målgrupp
Kursen lämpar sig för alla som har personalansvar
Kursinnehåll
Kursen omfattar 16 timmar med följande delområden:

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar samt praktiska övningar. Erbjuds Online och On site.

Kursens syfte och lärandemål
Kursen syftar till att du som chef ska få verktyg för att kunna genomföra svåra samtal, utvecklingssamtal, målsamtal etc. Efter kursen ska du ha en ökad förståelse för mänsklig kommunikation och praktiska verktyg för att kunna bygga ett positivt samtalsklimat för att uppnå ett bra resultat av samtalen. Om du idag jobbar i rollen som chef eller ledare med personalansvar är detta något för dig.

Oavsett om det handlar om uppsägning, utvecklingssamtal, medarbetarsamtal eller permittering kommer du efter denna kurs att få verktyg och insikter för att kunna genomföra samtalen.

Grundkurs för personer som jobbar utomlands

Omfattning
8 timmar, en dag.
Nivå
Grundkurs för personer som ska arbeta utomlands.
Målgrupp
Kursen lämpar sig för dig som ska arbeta utanför Europa.
Kursinnehåll
Kursen omfattar 8 timmar med följande delområden:

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar samt praktiska övningar.

Kursens syfte och lärandemål
Kursen syftar till att ge deltagarna grundläggande kunskap i hur man tänker och agerar vid arbete utomlands.

Efter genomförd utbildning har deltagarna tillräckliga kunskaper och färdigheter för att kunna göra säkerhets- och riskbedömningar för att på ett tryggt sätt kunna arbeta utomlands.

Scroll to Top

Förberedelse

Grundutredning

Innan vi genomför intervjun med en potentiell kandidat, inleder vi processen med en grundutredning. Denna förberedelse är avgörande och fungerar som en solid grund för vårt möte med sökanden. I vår grundutredning inkluderar vi en kontroll av eventuella domar eller förelägganden, en genomgång av individens ekonomiska situation inklusive skuldsättning och kreditupplysning, samt utför en noggrann referenstagning. Vidare inkluderar grundutredning en analys av kandidatens närvaro i sociala medier, eventuella bolagsengagemang samt politiskt engagemang. Denna grundliga förberedelseprocess säkerställer att vi har en djup och omfattande förståelse för kandidaten innan den faktiska intervjun äger rum.