Säkerhets prövningsintervju

Med en säkerhetsprövningsintervju kan du identifiera personlighetsdrag och beteenden som hjälper eller hindrar individer att vara framgångsrika i sin arbetsroll. På så sätt säkerställer du att du har rätt person på rätt plats.

Inom Recway har vi fyra olika ledord som vi arbetar efter:

Säkerhet

Kvalité

Effektivitet

Kundnöjdhet

Vad ingår vid en säkerhetsprövningsintervju?

Förberedelse

Steg 1

Bakgrundskontroll

Innan intervjun utför vi en bakgrundskontroll som vi tar med oss som underlag till mötet med kandidaten

Genomförandet

Steg 2

Säkerhetsprövningsintevju

Vi sätter upp ett möte med goda förutsättningar för en utvecklande och positiv dialog där vi tillsammans med kandidaten håller en intervju där vi med en trygg och respektfull tonalitet ger utrymme för reflektion kring frågorna som ställs. Här är det en stor prioritet för oss att skapa och förmedla tillit i dialogen.

Bedömning

Steg 3

Analys

Efter mötet samlar vi materialet och analyserar noggrant svaren för att bedöma personens lojalitet, pålitlighet och sårbarhet ur ett säkerhetsperspektiv.

Återkoppling

Steg 4

Återkoppling

Vi sammanställer svaren och förmedlar vår bedömning av kandidaten för att beställaren ska kunna ta ett tryggt och informerat beslut kring den arbetssökande

Genomförda säkerhetsprövingsintervjuer

0
2017
0
2018
0
2019
0
2020
0
2021

Vad kännetecknar Recway?

För oss är det viktigt att se människan bakom den arbetssökande och skapa en tillit som leder till större insikt i kandidatens personlighet. På så sätt kan vi hjälpa dig att rekrytera effektivare och tryggare samtidigt som vi kan förse dig med rätt verktyg att själv hantera en rekryteringsprocess framöver.  Med kunskapen internt kan du då effektivisera rekryteringar och känna dig trygg i att du hittar rätt person till rätt tjänst!