Säkerhets
prövningsintervju

Med en säkerhetsprövningsintervju kan vi identifiera personlighetsdrag och beteenden som hjälper, eller hindrar, individer att vara framgångsrika i sin arbetsroll. På så sätt säkerställer du att du har rätt person på rätt plats.

På Recway arbetar vi efter de fyra ledorden “säkerhet” “kvalitet” “effektivitet” och “kundnöjdhet.


Säkerhetsprövningsintervjuns fyra steg..

Säkerhet

Kvalité

Effektivitet

Kundnöjdhet

Säkerhetsprövningsintervjuns fyra steg

Förberedelse

Steg 1

Bakgrundskontroll

Innan intervjun utför vi en bakgrundskontroll. Den har vi sedam med oss som underlag till mötet med kandidaten.

Genomförande

Steg 2

Säkerhetsprövningsintevju

Vi sätter upp ett möte med goda förutsättningar för att vi får en utvecklande och positiv dialog. Vid mötet tillsammans med kandidaten håller vi en intervju utifrån en trygg och respektfull tonalitet med utrymme för reflektion kring de frågor som ställs. Vår prioritet ligger alltid i att skapa och förmedla tillit i dialogen som hålls.

Bedömning

Steg 3

Analys

Efter mötet samlar vi ihop materialet och analyserar svaren noggrant för att kunna bedöma personens lojalitet, pålitlighet och sårbarhet ur ett säkerhetsperspektiv.

Återkoppling

Steg 4

Återkoppling

Efter intervjun sammanställer vi svaren och förmedlar vår bedömning av kandidaten till beställaren så att denne sedan ska kunna ta ett tryggt och säkert beslut kring den arbetssökande.

Genomförda säkerhetsprövingsintervjuer

0
2017
0
2018
0
2019
0
2020
0
2021

Det här utmärker oss på Recway

Vi vet att det är viktigt att se människan bakom den arbetssökande och att skapa en tillit som i sin tur resulterar i en större insikt i kandidatens personlighet. När vi genomför en säkerhetsprövningsintervju för dig och ditt företag får vi fram information som är värdefull för att genomföra en bra och säker rekrytering. Ni rekryterar effektivare och tryggare samtidigt som vi förser ert företag med rätt verktyg för att själv hantera  rekryteringsprocesserna framöver. Med kunskapen internt kan du effektivisera era rekryteringar och känna dig trygg i att du hittar rätt person till rätt tjänst!