Vad är en säkerhets prövningsintervju

En säkerhetsprövningsintervju består av frågor som är utformade för att kartlägga en individs personlighet ur ett säkerhetsperspektiv. Detta för att samla all nödvändig information för att kunna ta ett informerat beslut kring en arbetssökande i en rekryteringsprocess.

 

 

 

Vad är en säkerhets prövningsintervju

1. Kommunikation

Syftet med en säkerhetsprövningsintervju är att lära känna den arbetssökandes personlighetsdrag och beteenden för att hitta rätt person till rätt jobb.

2. Samtalet i fokus

Vi skapar ett tryggt och positivt samtalsklimat tillsammans med kandidaten för att utforska frågor kring beteenden och personlighetsdrag som ger oss och arbetssökanden en större inblick i hur den fungerar som person.

3. Reflektion

Vi för en dialog med kandidaten under intervjun och förklarar varför vi ställer vissa frågor för att den arbetssökande inte ska känna som att hen sitter i ett förhör. Målet är att kandidaten ska lämna intervjun med ett större säkerhetstänk än innan mötet.

Genomförda säkerhetsprövingsintervjuer

0
2017
0
2018
0
2019
0
2020

“En säkerhetsprövningsintervju är ≠ bakgrundkontroll.”

Zanko Dasko