Vad är en säkerhets prövningsintervju

Många känner nog inte till att arbetsgivare och företagare utsätts för brott oftare än man tror. Det visar bland annat Brottsförebyggande rådets statistik där man fann att mer än 6000 personer misstänktes för brott mot sin arbetsgivare förra året.

Ett av problemen är att många företag idag inte förstår vikten av förebyggande åtgärder och vilka risker som finns. Det har till exempel visat sig att av 100 000 anställda i Sverige gör sig 130 personer skyldiga till trolöshetsbrott, och det är varje år. Man kan säga att du som arbetsgivare har större risk för att råka ut för ”trolöshet mot huvudman” än att det börjar brinna.

 

Vad är en säkerhets prövningsintervju

1. Kommunikation

Syftet med en säkerhetsprövningsintervju är att lära känna den arbetssökandes personlighetsdrag och beteenden för att hitta rätt person till rätt jobb.

2. Samtalet i fokus

Vi skapar ett tryggt och positivt samtalsklimat tillsammans med kandidaten för att utforska frågor kring beteenden och personlighetsdrag som samtidigt ger oss och den arbetssökanden en större inblick i hur den fungerar som person.

3. Reflektion

Genom att föra en dialog med kandidaten under intervjun kan vi förklara varför vissa frågor behöver ställas. Dialogen är också viktig för att intervjun inte ska uppfattas som ett förhör. Vårt mål är alltid att kandidaten ska lämna intervjun med ett större säkerhetstänk än innan mötet.

Att förebygga problemen innan de uppstår sparar både höga kostnader och värdefull tid för företagen. Men vad är då förebyggande åtgärder? Ja, det räcker inte med en vanlig bakgrundskontroll i form av sökande på nätet. Inte heller att ni får ta del av utdrag ur brottsregistret eller att ni gör en kreditupplysning. Den information man får fram så är bara en bråkdel av all tillgänglig information som finns och det har visat sig att den personal som är illojal mot sin arbetsgivare eller begår brott på sin arbetsplats oftast är ostraffad sedan tidigare.

Vid en säkerhetsprövningsintervju ställer vi frågor som är utformade för att kartlägga individens personlighet ur ett säkerhetsperspektiv. Det kan exempelvis vara frågor som berör ekonomi, sjukdom, missbruk, relationer och umgänge. Områden där sårbarheter behöver identifieras. När all nödvändig information sedan är samlad ligger det till grund för att kunna fatta beslut kring en arbetssökande i rekryteringsprocessen.

Med hjälp utav den information vi på Recway får fram då vi genomför en utförlig bakgrundskontroll, alltså en säkerhetsprövningsintervju,  kan vi visa pålitligheten hos den person ni vill rekrytera, befordra eller ska göra affärer med. Det förebygger allvarliga problem som kan uppstå, brott ni kan utsättas för och är kostnadseffektiv. Det skapar också ett förtroende för er verksamhet och för ert företags varumärke.

Genomförda säkerhetsprövingsintervjuer

0
2017
0
2018
0
2019
0
2020

“En säkerhetsprövningsintervju är ≠ bakgrundkontroll.”

Zanko Dasko